בדיקת מזוזות

 

בדיקת

בדיקת מזוזות בירושלים

 מזוזות יש לבצע על פי ההלכה פעמיים בשבע שנים, כלומר כל 3-4 שנים.

זה במקרה שלא קרה שום דבר העלול לגרום לפסילת המזוזות. אם קרה דבר כזה (למשל, רטיבות שחדרה לבית המזוזה, חשיפת הקלף לשמש, וכיוצ"ב),יש לבדוק את המזוזות מייד.

 

את המזוזות טוב שיבדוק מגיה מוסמך. (לא כל סופר סת"ם הוא מגיה מוסמך). בבדיקת המזוזות יוודא המגיה גם שהמזוזות נכתבו כהלכתן, וגם שלא ארע בהן פסול משנכתבו ועד לרגע הבדיקה. המגיה יבדוק דברים רבים, למשל:

- אין אות מיותרת או חסרה,

- אין חיבורים בין האותיות,

- אין ניתוקים וסדקים באותיות,

- לא חסרים תגים,

- הדיו לא דהה ולא התקלף,

- הקלף שלם ואין בו חתכים וחורים,

- האותיות כתובות כצורתן הנכונה.

 

עלות בדיקת מזוזה היא 20 ₪.

 

בדיקת תפילין

 

תפילין שלא קרה להם שום דבר העלול לפסול אותם, הם בחזקת כשרות, ואין חובה לבדוק אותם. עם זאת "ישראל קדושים" נוהגים לבדוק את התפילין אחת לכמה שנים. אם קרה לתפילין דבר העלול לגרום לפסילתן (למשל, נפילה למים, שהייה זמן ממושך בחום גבוה כגון בתוך רכב בקיץ, וכיוצ"ב), יש לבדוק את התפילין מייד.

 

את התפילין טוב שיבדוק מגיה מוסמך. (לא כל סופר סת"ם הוא מגיה מוסמך). בבדיקת התפילין יש לבדוק את הפרשיות, הבתים והרצועות. בבדיקת הפרשיות יוודא המגיה גם שהתפילין נכתבו כהלכתן, וגם שלא ארע בהן פסול משנכתבו ועד לרגע הבדיקה. המגיה יבדוק דברים רבים, למשל:

- אין אות מיותרת או חסרה,

- אין חיבורים בין האותיות,

- אין ניתוקים וסדקים באותיות,

- לא חסרים תגים,

- הדיו לא דהה ולא התקלף,

- הקלף שלם ואין בו חתכים וחורים,

- האותיות כתובות כצורתן הנכונה.

 

בבדיקת הבתים יוודא הבודק שהבתים שלמים, מרובעים בדיוק, וצבועים כהלכתן.

בבדיקת הרצועות יוודא הבודק שהרצועות שלמות וצבועות כהלכתן.

 

עלות בדיקת תפילין היא 250 ₪.

 

  

מזוזה אשכנזי   

                                                                                      

מהודר                                                     

12 ס"מ                                                                                                                  

מחיר: 255 ש"ח                                                                                             mezouza2

* פשוט

10 ס"מ

מחיר: 160 ש"ח         

mezouza11            

ל- מחיר תפילין

צרו איתנו קשר במספר   052-8030062 או  02-6788010