תפילין מחיר

תפילין מחיר /כמה עולה תפילין

התפילין מורכבות משלשה חלקים. פרשיות, בתים ורצועות. הפרשיות עשויות מחתיכות עור של בהמה טהורה (כיום מיוצרים בעיקר מעור של עגלים), המכונות "קלף". בפרשיות התפילין כתובות ארבע פרשיות מן התורה שבכתב, בהן מוזכרת מצוות תפילין. הפרשיות הן: פרשת "קדש", פרשת "והיה כי יביאך" (שתיהן בחומש שמות), פרשת "שמע ישראל", ופרשת "והיה אם שמוע" (שתיהן בחומש דברים).

הבתים, גם הם עשויים מעור של בהמה טהורה (כיום מיוצרים מעור של פרות), בתוכם מונחות הפרשיות. הרצועות, עשויות גם הן מעור של בהמה טהורה (כיום מעור של פרות), ובעזרתן מניחים את הבתים על היד ועל הראש. לכל אחד משלשה חלקים אלו סוגים רבים המשפיעים על המחיר של התפילין. בפרשיות, ההבדל יהיה בין סוגי כתב שונים ורמת הכתב.

סוגי הכתב העיקריים הם כתב "בית יוסף" וכתב האר"י הנהוגים שניהם אצל עדות אשכנז, ולעומתן כתב "ואליש" הנהוג אצל עדות הספרדים. צורת הגופן של כתב "בית יוסף" וכתב האר"י קשה יותר לכתיבה, נמשך זמן רב יותר, ועל כן מחירן יקר יותר. צורת הגופן של כתב "ואליש" עגלגל יותר, קל יותר לכתיבה, נכתב מהר יותר, ועל כן מחירו זול יותר. רמת הכתיבה של כל סופר סת"ם שונה מאחד לרעהו, וככל שהכתב מהודר יותר ויפה יותר, מחירו גבוה יותר.

מחיר הפרשיות לבד נע בין 500 שקלים ל 3000 שקלים ויותר. הבתים מתחלקים לסוגים רבים. החלוקה העיקרית היא בין בתים עשויים חתיכת עור אחת של "בהמה גסה", (עור פרות ועגלים), לבין בתים "פשוטים", העשויים מחתיכות עור דקות המודבקות זו לזו. הפער במחיר בין שני סוגים אלו הוא מאות שקלים. בבתים העשויים "בהמה גסה" יש הידורים רבים המשפיעים מאוד על המחיר. נזכיר שתי דוגמאות עיקריות.

הידור של "פרודות", אלו בתים, בהן לא נעזרים כלל בדבק בעשייתן, והידור של "ריבוע רגל" או "ריבוע יד", אלו בתים העשויים במכונה ידנית ולא חשמלית. הידורים אלו מייקרים את הבתים במאות שקלים. ברצועות, ישנה חלוקה בין רצועות העשויות "עור עליון", שזהו החלק החיצוני של העור, ואלו העשויות "עור תחתון", המכונה "שפלט", שזהו החלק הפנימי של העור, האיכותי פחות, ועל כן זול יותר. כמו כן יש חלוקה נוספת בין רצועות העשויות עבודת יד לאלו העשויות עבודת מכונה.

ההבדלים בין הסוגים השונים הן של עשרות שקלים. המחיר הסופי של התפילין, יחושב לפי כל המרכיבים השונים של התפילין. סוג הכתב של הפרשיות ורמתו, סוג הבתים וההידורים שבהם, וסוג הרצועות. המחיר הסופי נע בין קרוב ל 1000 שקלים ועד 8000 שקלים ויותר. תפילין המורכבים מ"בתים פשוטים", בהן פרשיות כתב ואליש (כתב ספרדי) ברמה בסיסית, ורצועות עבודת מכונה, יעלו בין 1200 שקלים ל 1500 שקלים.

תפילין בהמה גסה ללא הידורים מיוחדים, בהן פרשיות ברמה סבירה עד טובה, יעלו בין 2200 שקלים ועד 2800 שקלים. תפילין בהמה גסה עם הידורים נוספים, בהן פרשיות ברמה גבוהה עד מהודרים מאוד, יעלו בין 3200 שקלים ועד 6000 שקלים. כדי לבדוק אם המחיר הגון ומתאים, יש לברר, כאמור, את פרטי כל המרכיבים.

לרכישת תפילין הקליקו >>>