איש התפילין

יום אחד, הסניף סגור בגלל שביתה, והטלפון בביתי מצלצל. על הקו הקבצן והוא מתחנן שאגיע לסניף לפתוח את הכספת. הסברתי את עניין השביתה וסירבתי. לא עברה רבע שעה והוא הופיע בביתי, שוטח בפני את סיפורו: "בתקופת השואה הייתי אסיר במחנה ואיתי גם האדמו"ר מסאטמר. יום אחד פונה אליי אחד ממשמשי הרבי ומספר לי שהתפילין של הרבי נעלמו. הצעתי לרבי את התפילין שלי, ששמרתי מכל משמר. באותו הערב העבירו אותי מהמחנה לעבודות סלילה לתקופת מעבר. כששבתי למחנה התברר לי כי הרבי מסאטמר נלקח לשוויץ ע"י רכבת הצלה שאורגנה עבורו. שליחי הרבי חיפשו אותי שוב ושוב אך חשבו שנלקחתי להשמדה, ובלית ברירה, הוא לקח את התפילין איתו.

שרדתי את השואה בודד ושבור. בשנת 48 עליתי ארצה ואושפזתי בבית חולים לחולי נפש. חולפות 5 שנים ולבית החולים מגיע מכתב מהרבי, בניסיון לברר האם אני הוא "איש התפילין" מהמחנה. כשהשבתי בחיוב, הוזמנתי לארה"ב והתקבלתי שם בכבוד ובחום ע"י הרבי וחסידיו. במעמד מרגש מסר לי הרבי את התפילין והזמין אותי להישאר. למרות בדידותי העדפתי לשוב ארצה. גרתי בדירה קטנה שקיבלתי מהסוכנות, ולפרנסתי עסקתי בקיבוץ נדבות. את התפילין שהחזיר לי הרבי, רכושי היקר לי ביותר, אני מניח מידי יום ביומו. יום אחד פורצים גנבים לדירתי וגונבים את מעט הכסף שקיבצתי. מאותו היום התחלתי לחשוש לתפילין שכל כך יקרות לי. החלטתי לפתוח כספת בבנק ולהפקידן. בבוקר אני מגיע לבנק כדי לקחת את התפילין ובערב אני מפקידן שוב."זה סיפורו. כעת הוא מבקש ממני לגשת איתו לכספת כדי שיניח תפילין. אני מתרגש למשמע הסיפור, עושה כמה טלפונים והולך איתו לבנק. בפעם הראשונה אני מתעכב ליד לקוח ומציץ לתוך הכספת, ומסתבר לי כי מלבד התפילין אין שם דבר."מדוע אינך מפקיד שם את דמי הקבצנות?" אני שואל. "אני משתמש בכסף לקניית תפילין לילדי עולים" הוא עונה.למן אותו היום התקרבנו.

חוויתי אצילות נפש של אדם שחי בזכות התפילין ושמקדיש את חייו למצווה זו. יום אחד כשלא הגיע, הלכתי לביתו ומצאתיו ללא רוח חיים. חסידי סאטמר ארגנו אוטובוסים של אנשים ללוויה, ואני, למרות ביישנותי, עליתי להספידו וסיפרתי את סיפורו בגרון חנוק. ארגנתי מניין בביתו במשך כל ימי השבעה. את דירתו הוא הוריש לבית החולים, ולי הוא הוריש את המפתח לכספת ומכתב. במכתב הוא הודה לי על חברותי, וביקש שאשתמש בכסף שבחשבון הבנק שלו להקים לו מצבה. הקמתי לו מצבה מכובדת וחרטתי עליה את המילים : "איש התפילין". ביתרת הכסף יסדתי קרן לקניית תפילין לילדי עולים, כפי שהוא נהג לעשות. התפילין אותן הניח הרבי מסאטמר שנים כה רבות, הן היום אצלי. קרן התפילין מספקת מדי חודש 30 זוגות תפילין לילדי עולים!

כמה ברכה יכול להביא לעולם קבצן גלמוד אחד בודד…