בדיקת תפילין

חובת בדיקת התפילין אינה כחובת בדיקת המזוזות. בעוד בדיקת המזוזות נדרשת בהלכה (שלחן ערוך סימן סעיף ) פעמיים בשבע שנים (מומלץ לקרוא את המאמר "בדיקת מזוזות"), בדיקת התפילין אינה נדרשת כלל, והתפילין נחשבים תמיד בחזקת כשרות. דבר זה נכון בזמן שלא התרחש מקרה הגורם לחשש שמא נפסלו התפילין ("רעותא"). המקרים השכיחים הם, חשיפה מרובה לשמש, או מגע משמעותי עם מים.

(כמובן שבתי תפילין עשויים מעור "בהמה גסה", שהוא עור עבה של פרות ועגלים, הרבה יותר בטוחים ומגינים, מבתי תפילין עשויים מעור "בהמה דקה", שהוא עור כבש דק, או תפילין עשויים ממספר חתיכות עור דקות, המכונים "פשוטים"). במקרה כזה, יש חובה לבדוק מייד, שאכן התפילין לא נפסלו. אם כן, המחשבה המקובלת שבדיקת תפילין נדרשת פעמיים בשבע שנים, היא מוטעית, ובאה מהשוואה לא נכונה למזוזות.

כל שכן, שאין שום חיוב בדיקה כל שנה, דבר שעלול אף לפגוע בבתי התפילין. נוסיף ונאמר שלעיתים אדם אינו בטוח שהתפילין שלו נרכשו ב"מקום בטוח", המקפיד על כל הנדרש, במקרה כזה ראוי בודאי שימסור את התפילין, לבדיקה אצל איש מקצוע מוסמך. כשאנו מדברים על בדיקת תפילין, הכוונה היא בעיקר לפרשיות התפילין. הבדיקה היא שלא חל שום שינוי בצורת האותיות.

לאמיתו של דבר, בדיקה זו יכולה להעשות על ידי כל אדם, שיכול להסתכל היטב על האותיות, ולראות שלא חל בם שום שינוי. יחד עם זה, הבדיקה דורשת את פתיחת הבתים, ולאחר מיכן את סגירתם, תפירה וצביעה, מלאכה מקצועית לכל הדעות, ועל כן בדרך כלל אף בדיקת הפרשיות, נעשית על ידי איש מקצוע, מגיה מוסמך. בנוסף לזה, יש לבדוק שאף בבתי התפילין, לא השתנתה הצורה, ולא התקלף מהם הצבע.

בעניין קילוף הצבע, חשוב יותר לשים לב תמיד, שלא התקלף צבע מרצועות התפילין, דבר הפוסל את הרצועות, ובעקבות זה את התפילין. בנוסף לתשומת הלב הקבועה, שלא התקלף צבע מהרצועות, יש גם לשים לב שהן לא מתחילות להקרע. נסכם ונאמר: באופן קבוע, כל אחד צריך לשים לב באופן קבוע, שהרצועות לא מתחילות להקרע, ולא מתקלף מהן צבע. הבתים לא משנים צורתם, ובעיקר שהפינות לא מתעגלות.

ואם מתרחש ארוע, שמעלה חשש שחל שינוי בפרשיות התפילין, להביא אותם מייד לבדיקה אצל מומחה. החלטת לבדוק את התפילין שלך. מצוין. אתה מחפש מישהו שתוכל לסמוך עליו, ושתוכל להרגיש שהוא אמין ומקצועי, ותקבל שירות מושלם. אתה צודק. הגעת למקום הנכון. במאמר זה תוכל להבין, האם בכלל צריך לבדוק את התפילין, האם בכלל אפשר לבדוק אותם, ומה תוכל לעשות כדי להשיג את מבוקשך באופן בטוח. אז ככה. קודם כל נכיר קצת את המוצר.

 

מהם התפילין ?

התפילין מורכבים משלשה חלקים. בתים, פרשיות ורצועות. את שלשתם חובה לייצר מעור בהמה, חיה או עוף טהורים. כיום הם מיוצרים מעור של בקר (פרות, עגלים, שליל). פרשיות התפילין הן קלפים, עליהן כתובות ארבע פרשיות בתורה, אותן פרשיות בהן מוזכרת מצוות תפילין. האם חובה לבדוק את התפילין ? התשובה היא לא. אין חובה לבדוק את התפילין.

הן בחזקת כשרות, כל זמן שלא נפלה בהן ריעותא, כלומר, שלא התרחש דבר מסוים המערער על חזקתן, וגורם לנו לחשוש שאולי משהו נפגם. כך קובע ה"שלחן ערוך" בסימן ל"ט סעיף י). דבר כזה יכול להיות, נפילה למים, למשל, או שהייתן שעות רבות בשמש. המים והשמש הם ה"אויבים" של התפילין. קביעה זו נכונה לתפילין שמניחים אותם בקביעות. תפילין שלא מניחים אותם בקביעות יש לבדוק פעמיים בשבע שנים.

יש המעודדים בדיקת תפילין כל שנה, או פעמיים בשבע שנים, אך כאמור, דבר זה אינו נדרש כלל בהלכה ואינו נצרך. (ישנו בלבול בציבור עם מזוזות, אותן דורש ה"שלחן ערוך" לבדוק פעמים בשבע שנים, ועל כך תוכל לקרוא בהרחבה במאמר "בדיקת מזוזות"). בכתיבת הפרשיות ובעשיית הבתים והרצועות ישנם פרטי דינים רבים מאוד. כשנבחן את המוצר המוגמר, ישנם פרטים שנוכל לבדוק שאכן עשויים כהלכה, וישנם כאלה שלא נוכל.

למשל, את הפרשיות יש לכתוב "כסדרן", כלומר אות אחר אות, לפי הסדר, אי אפשר לכתוב אות לאחר שכבר נכתבה האות שאחריה. דבר זה לעולם לא נוכל לבדוק. חובה עלינו לסמוך על הסופר שאכן כך כתב. דוגמא נוספת. הסופר חייב להתכוון בכתיבתן, שהוא כותב "לשם קדושת תפילין". גם בייצור הבתים והרצועות נדרשת כוונה זו. ללא כוונה זו, התפילין פסולות. גם דבר זה לא נוכל לבדוק. במילים אחרות, ישנם דרישות הכרחיות במהלך כתיבת הפרשיות וייצור הבתים, אותם לא נוכל לבדוק.

ניתן אם כן לומר בברור, שאין בעולם מוצר כל כך מורכב כמו תפילין, שבקרת האיכות שלו כל כך לא פשוטה, ולא ניתן לבדוק את כשרותו לגמרי. ובכל זאת יש דברים חשובים שנוכל לבדוק. בראש ובראשונה, שהפרשיות כתובות כעת באופן שלם, לא חסרה אות, לא נמחקו אותיות, אין דיבוקים בין האותיות, אין אותיות מיותרות או מוחלפות, וכל האותיות כתובות כהלכתן. נוכל גם להתרשם מאופן הכתיבה, שכתב אותם אדם שאפשר לסמוך עליו.

כמו כן נוכל לוודא שהבתים והרצועות עשויים מעור, וצבועים כהלכתן. עוד נוכל לוודא שהפרשיות מוכנסות כהלכתן לבתים. בבואנו לבדוק את התפילין, אנחנו נפתח את הבתים, נוציא את הפרשיות, נבדוק שהן כתובות כהלכתן, נכניס אותם חזרה לבתים, נתפור את הבתים ונצבע אותם.

בנוסף לכך, במידת הצורך, נתקן את הריבוע של הבתים, היות ויש חובה שהבתים יהיו עשויים בצורת רבוע מדויק, מידת האורך שווה בדיוק למידת הרוחב. (מידת הגובה אינה צריכה להיות שווה). את הבדיקה, והתיקון אם יידרש, נוכל לבצע ולהשלים באותו היום בו תמסור אותם.