בדיקת תפילין

חובת בדיקת התפילין אינה כחובת בדיקת המזוזות. בעוד בדיקת המזוזות נדרשת בהלכה (שלחן ערוך סימן סעיף ) פעמיים בשבע שנים (מומלץ לקרוא את המאמר "בדיקת מזוזות"), בדיקת התפילין אינה נדרשת כלל, והתפילין נחשבים תמיד בחזקת כשרות. דבר זה נכון בזמן שלא התרחש מקרה הגורם לחשש שמא נפסלו התפילין ("רעותא"). המקרים השכיחים הם, חשיפה מרובה לשמש, או מגע משמעותי עם מים. (כמובן שבתי תפילין עשויים מעור "בהמה גסה", שהוא עור עבה של פרות ועגלים, הרבה יותר בטוחים ומגינים, מבתי תפילין עשויים מעור "בהמה דקה", שהוא עור כבש דק, או תפילין עשויים ממספר חתיכות עור דקות, המכונים "פשוטים"). במקרה כזה, יש חובה לבדוק מייד, שאכן התפילין לא נפסלו. אם כן, המחשבה המקובלת שבדיקת תפילין נדרשת פעמיים בשבע שנים, היא מוטעית, ובאה מהשוואה לא נכונה למזוזות. כל שכן, שאין שום חיוב בדיקה כל שנה, דבר שעלול אף לפגוע בבתי התפילין. נוסיף ונאמר שלעיתים אדם אינו בטוח שהתפילין שלו נרכשו ב"מקום בטוח", המקפיד על כל הנדרש, במקרה כזה ראוי בודאי שימסור את התפילין, לבדיקה אצל איש מקצוע מוסמך. כשאנו מדברים על בדיקת תפילין, הכוונה היא בעיקר לפרשיות התפילין. הבדיקה היא שלא חל שום שינוי בצורת האותיות. לאמיתו של דבר, בדיקה זו יכולה להעשות על ידי כל אדם, שיכול להסתכל היטב על האותיות, ולראות שלא חל בם שום שינוי. יחד עם זה, הבדיקה דורשת את פתיחת הבתים, ולאחר מיכן את סגירתם, תפירה וצביעה, מלאכה מקצועית לכל הדעות, ועל כן בדרך כלל אף בדיקת הפרשיות, נעשית על ידי איש מקצוע, מגיה מוסמך. בנוסף לזה, יש לבדוק שאף בבתי התפילין, לא השתנתה הצורה, ולא התקלף מהם הצבע. בעניין קילוף הצבע, חשוב יותר לשים לב תמיד, שלא התקלף צבע מרצועות התפילין, דבר הפוסל את הרצועות, ובעקבות זה את התפילין. בנוסף לתשומת הלב הקבועה, שלא התקלף צבע מהרצועות, יש גם לשים לב שהן לא מתחילות להקרע. נסכם ונאמר: באופן קבוע, כל אחד צריך לשים לב באופן קבוע, שהרצועות לא מתחילות להקרע, ולא מתקלף מהן צבע. הבתים לא משנים צורתם, ובעיקר שהפינות לא מתעגלות. ואם מתרחש ארוע, שמעלה חשש שחל שינוי בפרשיות התפילין, להביא אותם מייד לבדיקה אצל מומחה.