מה הוא ההידור ברצועות עבודת יד

ההלכה קובעת שכל דבר שחובתו הוא "הלכה למשה מסיני", יש לעשותו לשם מצווה, כלומר בשעת עשייתו יש לכוון במפורש שדבר זה נעשה לשם המצווה. יש החוששים שכשנעזרים במכונה חשמלית, אין אפשרות להקפיד על חובה זו, שהרי המכונה אינה מתכוונת… ולכן מהדרים לייצר את אותם הדברים דוקא בעבודה ידנית, ולא בעזרת מכונות חשמליות. דבר זה אנחנו מוצאים בעשיית המצות בפסח, מצות עבודת יד ולא מצות מכונה, בפתילי הציצית, וגם בייצור הרצועות. ההקפדה היא שבכל דבר הנעזרים במכשירים, הנעת המכשיר תהיה בכוח אדם ולא בכוח חשמלי. כשהדבר נעשה רק בכח אדם, אפשר בודאי להקפיד שכל עשיה תהיה מלווה בכוונה לשם המצווה.