סוגי תפילין

סוגי התפילין הם רבים. לשם הבנת העניין נקדים ונאמר שבתפילין 3 חלקים:
א. הבתים, ב. הפרשיות ג. הרצועות.
בכל אחד מחלקים אלו סוגים שונים ורבים. נתמקד רק בעיקריים.
1. הבתים מתחלקים לבתים המיוצרים מעור כבשים, עור "בהמה דקה", ובתים המיוצרים מעור עגלים, עור "בהמה גסה". התפילין מכונים "תפילין בהמה גסה" ו"תפילין בהמה דקה".
כמו כן יש בתים המיוצרים ממספר חתיכות עור דקות, המכונים "פשוטים" ו"פשוטים מהודרים".
2. הפרשיות מתחלקות לפרשיות הנכתבות בכתב "בית יוסף" (בשימוש יוצאי אשכנז הליטאים),
כתב האר"י (בשימוש יוצאי אשכנז החסידים) וכתב ואליש (בשימוש יוצאי עדות המזרח הספרדים).
3. הרצועות מתחלקות לרצועות עבודת יד ורצועות עבודת מכונה.
4. בנוסף לזה יש מחלוקת בעניין סדר הנחת הפרשיות בבתים. מחלוקת זו יוצרת מספר סוגים נוספים:
המוכרים יותר הם תפילין של רש"י ותפילין של רבנו תם.
בנוסף להם יש גם תפילין ראב"ד ותפילין "שמושא רבא" הפחות מוכרים.
5. כמו כן יש גם "תפילין פרודות" ו"תפילין חרוצות", דבר הנוגע לאופן ייצור הבית של התפילין של הראש.
6. יש גם "תפילין רבוע רגל" ו"תפילין רבוע יד", דבר הנוגע לאופן ייצור הבתים של התפילין.
7. יש גם "תפילין פצפונים", דבר הנוגע לגודלם של בתי התפילין.