פרשיות התפילין

בתפילין ארבע פרשיות מהתורה. אותם ארבע פרשיות מונחות גם בבית שמניחים על היד, וגם בבית שמניחים על הראש. ההבדל הוא, שבבית המונח על היד, ארבע הפרשיות כתובות על קלף אחד ארוך, ואילו בבית המונח על הראש, ארבע הפרשיות כתובות על ארבעה קלפים נפרדים. בבית של יד, יש חלל אחד בלבד שבו מונח הקלף האחד, ואילו בבית של ראש, ישנם ארבעה חללים נפרדים, שבהם מונחים ארבעת הקלפים.
המשותף לארבע הפרשיות, שבכולן מוזכרת מצוות תפילין, המוזכרת בסך הכול ארבע פעמים בתורה שבכתב.
הפרשיות הן:
1. "קדש לי כל בכור" (חומש שמות פרק י"ג פסוקים א-י)
2. "והיה כי יביאך" (חומש שמות פרק י"ג פסוקים יא-טז)
3. "שמע ישראל" (חומש דברים פרק ו' פסוקים ד-ט)
4. "והיה אם שמוע" (חומש דברים פרק י"א פסוקים יג-כא)