ריבוע רגל וריבוע יד

המונח "ריבוע רגל" ו"ריבוע יד" מתייחס לריבוע של הבית של התפילין. בתי התפילין עשויים עור בהמה טהורה, וחובה שהם יהיו בצורת ריבוע, כלומר האורך והרוחב של הבית צריך להיות בדיוק באותה מידה. דבר זה נכון גם בריבוע העליון של הבית המכונה "קציצה", וגם בריבוע התחתון המכונה "תיתורא". חובה זו היא "הלכה למשה מסיני", ויש לנו כלל הקובע, שכל דבר שהוא הלכה למשה מסיני, צריך להיעשות "לשמה", כלומר עם כוונה לשם הדבר. לשם עשיית הריבוע נעזרים במכשור חשמלי. יש החוששים שהסיוע של מכשור חשמלי, מונע את אפשרות הכוונה לשמה, שהרי המכשיר הוא דומם ולא בר כוונה. לעומתם, אחרים סבורים שאין בכך חשש, שהרי סוף כל סוף האדם מחזיק בידו את הבית של התפילין כשהוא נעזר במכונה, והוא מכוון לשמה. עיקרון זה הוא בדיוק אותו העיקרון הקיים בהקפדה על כל דבר שיהיה "עבודת יד" ולא "עבודת מכונה", כגון במצות הפסח, בפתילי הציצית, ואף ברצועות התפילין. "ריבוע רגל" פרושו, אם כן, שהמכונה המסייעת לרבע את הבתים אינה מופעלת באמצעות חשמל, אלא באמצעות לחיצה ברגל על דוושה, המסובבת גלגל המרבע את בתי התפילין. "ריבוע יד" פרושו, שהגלגל מופעל באמצעות היד המסובבת אותו, ואף לא באמצעות הרגל. מושגים אלה הם, אם כן, מקבילים למונח "עבודת יד".