תפילין בהמה גסה ובהמה דקה

ההגדרה תפילין "בהמה גסה" ו"בהמה דקה" מתייחסת אך ורק לבתי התפילין. בתי התפילין, חייבים להיות מיוצרים מעור של בהמה, חיה או עוף טהורים (דין זה נכון גם לגבי הפרשיות והרצועות של התפילין). "בהמה גסה" היא בהמה שיש לה עור גס ועבה, כגון הפרה. "בהמה דקה" זו בהמה שיש לה עור דק, כגון כבשה. במשך כל שנות ההיסטוריה, היו מייצרים בתי תפילין מעור כבשים בלבד, תפילין "בהמה דקה". לא הייתה קיימת הטכנולוגיה והאפשרות לייצר מעור "בהמה גסה". רק לפני 150 שנה לערך, הצליח לראשונה, רבי נתנאל תפילינסקי, לייצר בתי תפילין מעור פרה, עור "בהמה גסה". כמובן שבתים אלו הרבה יותר עמידים וחזקים, ויכולים להתקיים שנים רבות מאוד, ואפילו דורות רבים. בתים המיוצרים מעור עבה, ניתנים גם לתיקון במקרה של מכה או נפילה ופגיעה בבית. בנוסף לכך, בבתים "בהמה גסה", ניתן לבצע הידורים רבים, שלא ניתן לבצע בבתים "בהמה דקה". למשל, ניתן לעשות חריצים בבית, שם יונחו הגידים התופרים את הבית. כיום, אין מייצרים יותר כלל בתים "בהמה דקה", מטעמי כדאיות. זה פשוט לא כלכלי ולא כדאי. כן מייצרים היום בתים פשוטים, מחתיכות דקות של עור פרה, ובתים אלה מכונים לפעמים בטעות "בתים בהמה דקה". בתים אלה, כמו בתים "בהמה דקה", הרבה פחות עמידים וחזקים, הרבה פחות משתמרים, ולא ניתנים בדרך כלל לתיקון, במקרה של פגיעה, עקב מכה או נפילה. בתים אלה פחות מהודרים גם מבתים של "בהמה דקה", באשר הם מיוצרים ממספר חתיכות עור, ולא מחתיכת עור אחת. כמובן שבתים אלה זולים בצורה משמעותית מבתים "בהמה גסה".