תפילין "בית יוסף" ותפילין האר"י

הכינוי "בית יוסף" והאר"י המתלווה לתפילין, מתייחס אך ורק לסוג הגופן בפרשיות התפילין. את פרשיות התפילין, חייבים לכתוב בכתב סת"ם (ספרים, תפילין, מזוזות), כתב המיוחד לספרי תורה, תפילין ומזוזות. לכתב הסת"ם עצמו, יש מספר גופנים שונים. בספרו "בית יוסף", מדגים רבי יוסף קארו, בעל ה"שלחן ערוך", את צורת האותיות. אותיות אלו מכונות "כתב בית יוסף". האר"י הקדוש שחי בדורו של רבי יוסף קארו, חולק עליו בצורתן של 7 אותיות מתוך ה 22. השינוי של האר"י הוא קטן ביותר, ואינו ניכר בצורה ברורה. יש להניח שאת שינוי זה, מביא האר"י מתורת הנסתר. זו הסיבה, שכתב זה משמש יותר את החסידים, הנמשכים בהנהגותיהם אחר תורת הנסתר. כתב "בית יוסף" משמש יותר, לעומת זה, את הליטאים, הנמשכים בהנהגותיהם יותר אחר תורת הנגלה. אלו ואלו הם יוצאי עדות אשכנז (יש, אם כן, לשים לב שאף על פי שבדרך כלל יוצאי "עדות המזרח" הספרדים, הם הנמשכים בהלכותיהן אחר ה"בית יוסף", כאן כתב ה"בית יוסף", הוא דווקא הכתב המשמש את יוצאי עדות אשכנז). ליוצאי "עדות המזרח" הספרדים יש צורת גופן שונה מזה ומזה. הגופן המשמש את יוצאי עדות המזרח הספרדים מכונה "כתב ואליש". גופן זה פשוט יותר, קל ומהיר יותר לכתיבה, דבר המסביר את מחירן הזול יותר, באופן משמעותי, של התפילין והמזוזות של יוצאי "עדות המזרח" הספרדים.