תפילין חרוצות

המושג "חרוצות" בתפילין, נוגע אך ורק לבית של התפילין של הראש. במאמר "תפילין פרודות" הסברנו את החשיבות שארבעת החללים מהם עשוי הבית של התפילין של הראש, יהיו פרודים לגמרי ללא טיפת דבק ביניהם. הדבר נחוץ כפי שהסברנו, על מנת שבאמת יהיו אלה ארבעה בתים המרכיבים בית אחד, ולא בית אחד ממש. "תפילין חרוצות" הן תפילין שלא רק שהבתים פרודים לגמרי זה מזה, אלא אף ניתן לראות רווח של אויר ביניהם, דבר המדגיש יותר את עובדת היותם פרודים. יש הרואים בכך הידור גדול יותר. הידור זה לא פשט לעת עתה גם בקרב המחמירים, ומעטים מאוד הם אלה הדורשים זאת.