תפילין פצפונים

המונח "תפילין פצפונים" מתייחס לגודל הבתים של התפילין. במאמר המתייחס לתפילין של רש"י ותפילין של רבנו תם, הסברנו את ההבדלים ביניהם. הסברנו שם גם את ההלכה שנקבעה כשיטת רש"י, יחד עם העובדה שיש החוששים לשיטתו של רבנו תם, ומניחים שני זוגות תפילין. מבין אלה יש המעוניינים להניח את שני זוגות התפילין בעת ובעונה אחת, ביחד ממש, דבר המתאפשר אם הבתים קטנים מאוד. לשם כך מייצרים בתים קטנים ביותר, כשהקוביה שבתפילין ("הקציצה") היא בגודל של 22-24 מ"מ לאורך ולרוחב, בעוד הגודל הסטנדרטי והרגיל הוא כ 34 מ"מ לאורך ולרוחב. יש גם מעט מאוד אנשים הנוהגים להניח תפילין שעות רבות במשך היום, ולא רק בשעת תפילת שחרית, וחלק מהם חפצים לשם כך בתפילין פצפונים אלה, והם מכסים אותם בעזרת הכיפה, הכובע, ושרוול החולצה, כדי שהדבר יהיה מכוסה מעיני הציבור, ולא ייראה כהתבלטות גאוותנית המכונה "יוהרא".