תפילין פרודות

המינוח "תפילין פרודות" מתייחס אך ורק לבתי התפילין, ורק לבית של התפילין של הראש. הבית של התפילין של הראש, בשונה מהבית של התפילין של היד, צריך להיות מיוצר מחתיכת עור אחת, שנעשו בה ארבעה חללים נפרדים, ולבסוף מכל הארבעה עשו בית אחד. הבית של התפילין של היד מיוצר גם הוא מחתיכת עור אחת, אך נעשה בה חלל אחד בלבד. בכל אחד מהחללים של הבית של התפילין של הראש, מונח קלף, עליו כתובה פרשיה אחת בלבד, ובכל הבית כולו ארבעה קלפים, עליהם כתובות ארבע פרשיות התפילין בנפרד. בחלל הבית היחיד של התפילין של היד, מונח קלף אחד, עליו כתובות כל ארבע הפרשיות של התפילין. בבואנו לעשות מארבעת החללים של הבית של הראש בית אחד, יש חשיבות גדולה לצורה בה נעשה את זה. אם נדביק את הכול עם דבק, אולי כבר לא ייחשב הדבר כארבעה חללים שנעשו מהם בית אחד, אלא כבית אחד ממש כמו הבית של התפילין של היד. לדבר זה חוששים פוסקים רבים, ביניהם הגאון מוילנא. לכן, יש המחמירים להצמיד את ארבעת החללים של הבית של התפילין של הראש ללא שימוש כלל בדבק, וזה מה שמכונה "תפילין פרודות". כלומר הבית נשאר פרוד לגמרי, ואין בו טיפת דבק. יש המשתמשים במעט דבק בחלק התחתון בלבד, וזה המכונה "רוב פרודות".