תפילין פרודות

המינוח "תפילין פרודות" מתייחס אך ורק לבתי התפילין, ורק לבית של הראש. הבית של הראש, בשונה מהבית של היד, צריך להיות מיוצר מחתיכת עור אחת, שנעשו בה ארבעה חללים נפרדים, ולבסוף מכל הארבעה נעשה בית אחד. הבית של היד מיוצר גם הוא מחתיכת עור אחת, אך נעשה בה חלל אחד בלבד. בכל אחד מהחללים של הבית של הראש, מונח קלף, עליו כתובה פרשיה אחת בלבד, ובכל הבית כולו ארבעה קלפים, עליהם כתובות ארבע פרשיות התפילין בנפרד. בחלל הבית היחיד של היד, מונח קלף אחד, עליו כתובות כל ארבע הפרשיות של התפילין. בבואנו לעשות מארבעת החללים של הבית של הראש בית אחד, יש חשיבות גדולה לצורה בה נעשה את זה. אם נדביק אותם עם דבק, אולי כבר לא ייחשב הדבר כארבעה חללים שנעשו מהם בית אחד, אלא כבית אחד ממש, כמו הבית של היד. לדבר זה חוששים פוסקים רבים, ביניהם הגאון מוילנא. לכן, יש המחמירים להצמיד את ארבעת החללים של הבית של הראש ללא שימוש כלל בדבק, וזה מה שמכונה "תפילין פרודות". כלומר הבית נשאר פרוד לגמרי, ואין בו טיפת דבק. יש המשתמשים במעט דבק בחלק התחתון בלבד, וזה המכונה "רוב פרודות".