תפילין פשוטים מהודרים

המונח "תפילין פשוטים" מתיחס לתפילין שהבית שלהם מיוצר בפשטות וברמה נמוכה. תפילין "פשוטים מהודרים" אלו תפילין שהבית שלהם מיוצר ברמה אחת גבוהה יותר, אך עדיין ברמה נמוכה. תפילין אלו אינם עשויים חתיכת עור אחד עבה של בהמה גסה, אלא מספר חתיכות של עור דק יותר. יש לכך מספר חסרונות. הבולטים שבהם, שאין זה חתיכת עור אחד, וזה גם עור דק, ובמקרה של מכה או נפילה, לא ניתן יהיה לתקנם. תפילין אלה זולים באופן משמעותי מתפילין "בהמה גסה".