תפילין של אשכנזים ותפילין של ספרדים

התפילין של עדות ישראל השונות, הן אותן תפילין. כל ההלכות העיקריות בתפילין, מוסכמות על כל הפוסקים, וכל העדות. לכן כל אחד שיניח תפילין של בן עדה אחרת יצא ידי חובתו, וקיים את המצווה. ההבדל המשמעותי היחיד שקיים בין העדות השונות, הוא בצורת הגופן, המשמש לכתיבת הפרשיות של התפילין. גם דבר זה לא מעכב, וכל אחד יכול לצאת ידי חובת המצווה בכל תפילין. ישנם שלשה סוגי גופנים עיקריים, שלשה סוגי כתב. הכתב האחד הוא הכתב המופיע בספר "בית יוסף" של רבי יוסף קארו, והוא המכונה כתב "בית יוסף". כתב זה משמש את יוצאי אשכנז הליטאים. האר"י הקדוש, שחי בדורו של מרן הבית יוסף, שינה שינוי קטן בצורת שבע אותיות. הכתב של האר"י מכונה כתב האר"י. כתב זה משמש את יוצאי אשכנז החסידים. כתב שלישי הוא הכתב המשמש את יוצאי עדות המזרח הספרדים, והוא מכונה כתב ואליש. כתב זה קל יותר לכתיבה, ונכתב באופן מהיר יותר, דבר המשפיע על מחירו הזול יותר. זוהי הסיבה היחידה, לעובדה שתפילין ומזוזות של יוצאי עדות המזרח הספרדים זולים יותר. (יש גם כתב רביעי של בעל התניא המשמש חלק מחסידי חב"ד).