הכר את התפילין

תפילין שחורות

"תפילין שחורות הלכה למשה מסיני". כלומר כבר למשה בסיני, נאמר הציווי שעל התפילין להיות שחורות, וכל צבע אחר אינו אפשרי. אך לגבי מה נאמר ציווי

קרא עוד...

תפילין פשוטים מהודרים

המונח "תפילין פשוטים" מתייחס לתפילין שהבית שלהם מיוצר בפשטות וברמה נמוכה. תפילין "פשוטים מהודרים" אלו תפילין שהבית שלהם מיוצר ברמה קצת גבוהה יותר, אך עדיין

קרא עוד...

תפילין פרודות

המינוח "תפילין פרודות" מתייחס אך ורק לבתי התפילין, ורק לבית של הראש. הבית של הראש, בשונה מהבית של היד, צריך להיות מיוצר מחתיכת עור אחת,

קרא עוד...

תפילין פצפונים

המונח "תפילין פצפונים" מתייחס לגודל הבתים של התפילין. במאמר המתייחס לתפילין של רש"י ותפילין של רבנו תם, הסברנו את ההבדלים ביניהם. הסברנו שם גם את

קרא עוד...

תפילין חרוצות

המושג "חרוצות" בתפילין, נוגע אך ורק לבית של התפילין של הראש. במאמר "תפילין פרודות" הסברנו את החשיבות שארבעת החללים מהם עשוי הבית של התפילין של

קרא עוד...