הבתים

תפילין פשוטים מהודרים

המונח "תפילין פשוטים" מתייחס לתפילין שהבית שלהם מיוצר בפשטות וברמה נמוכה. תפילין "פשוטים מהודרים" אלו תפילין שהבית שלהם מיוצר ברמה קצת גבוהה יותר, אך עדיין

קרא עוד...

תפילין פרודות

המינוח "תפילין פרודות" מתייחס אך ורק לבתי התפילין, ורק לבית של הראש. הבית של הראש, בשונה מהבית של היד, צריך להיות מיוצר מחתיכת עור אחת,

קרא עוד...

תפילין פצפונים

המונח "תפילין פצפונים" מתייחס לגודל הבתים של התפילין. במאמר המתייחס לתפילין של רש"י ותפילין של רבנו תם, הסברנו את ההבדלים ביניהם. הסברנו שם גם את

קרא עוד...

תפילין חרוצות

המושג "חרוצות" בתפילין, נוגע אך ורק לבית של התפילין של הראש. במאמר "תפילין פרודות" הסברנו את החשיבות שארבעת החללים מהם עשוי הבית של התפילין של

קרא עוד...

ריבוע רגל וריבוע יד

המונח "ריבוע רגל" ו"ריבוע יד" מתייחס לריבוע של הבית של התפילין. בתי התפילין עשויים עור בהמה טהורה, וחובה שהם יהיו בצורת ריבוע, כלומר האורך והרוחב

קרא עוד...