כללי

תפילין שחורות

"תפילין שחורות הלכה למשה מסיני". כלומר כבר למשה בסיני, נאמר הציווי שעל התפילין להיות שחורות, וכל צבע אחר אינו אפשרי. אך לגבי מה נאמר ציווי

קרא עוד...

סוגי תפילין

סוגי התפילין הם רבים. לשם הבנת העניין נקדים ונאמר שבתפילין 3 חלקים: א. הבתים, ב. הפרשיות ג. הרצועות. בכל אחד מחלקים אלו סוגים שונים ורבים.

קרא עוד...

מה הם "תפילין מהודרות"

המושג "תפילין מהודרות" הוא מושג שאין לו מובן מוסכם, ידוע ומקובל. אשר על כן, במציאות היום, כל אחד משתמש בו כראות עיניו, ואין אפשרות כלל

קרא עוד...